C Veri Tipleri ve Giriş/Çıkış

C programlama diline giriş yaptığımızda ise öncelikle bilmemiz gerekenlerden bir tanesi de C veri tipleri olmak zorundadır. Bir çok programlama dilinde veri tipi tanımlamadan hiç bir işlem yapamayız. Bunun için ise baştan daha veri tiplerini kapsamak önemlidir.

 

Temellerimizi veri tipleri üzerinden atıp daha sonrasında bu C veri türlerini yazdırmayı, bu veri tiplerini bir değişkene aktarmayı daha doğrusu C üzerinde giriş ve çıkışları öğrenerek artık yavaş yavaş programlama mantığını çözmeye başlayabiliriz.

 

 

C Veri Tipleri

 

Temel olarak C programlama dilinde 3 veri tipi üzerinden ilerleyeceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken ise bu 3 tane veri tipinden başlamak olacaktır. Bu öğreneceğimiz 3 adet veri tipi temel veri tipi olup daha sonralarda öğreneceğimiz veri tipleri ise türetilmiş veri tipleri olarak karşımıza gelmektedir.

 

Veri TipiAçıklama
CharKarakterlerden oluşur. Örnek olarak bir karakter yazmak için char kullanılır ve %c ile gösterilir.
IntegerBir tam sayı veri türü olan Integer -2,147,483,648 ve 2,147,483,647 arasındaki bir sayıdır. %d ile gösterilir.
FloatFloat ise kesirli sayıları ifade eder. Eğer ondalıklı bir sayı yazacak iseniz bunun veri tipi Float’tır. %f ile gösterilir.

 

Yukarıda yer alan örnek veri tiplerini öncelikle ne olduğunu öğrendikten sonrasında ise artık aşağıda yer alan kısımdan bunları tanımlayıp, bunlar ile örnek yapmaya ve pekiştirmeye başlayabiliriz.

 

 

C Giriş Çıkış İşlemleri

Bir önceki derslerimizde ekrana bir şey yazdırmayı öğrenmiştik. Şimdi ise kullanıcıdan bir şey isteyip bunu ekrana yazdırmayı ve örnekleri öğreneceğiz. Bu örnekleri öğrenmek için ise aşağıda yer alan kod parçacıklarını kendiniz denemeniz sizlere daha çok bir şey katacaktır.

 

 

Örnek 1 :

#include<studio.h>

int main()

{

int a=5;

printf("Yukarıda ki sayı %d 'dir",a);

}

 

Yukarıda yer alan örnekte integer bir değişken tanımladık. Bu değişkenin ismi ise “a” ‘dır. Bu değişkene ise 5 değerini aktardık. Aktardığımız değer ekranda göstermek için ise %d ifadesini kullanıp a değişkenini yazdırmasını istedik.

 

 

Örnek 2 :

#include<studio.h>

int main()

{ 

float a=5.15;

printf("Yukarıda ki sayı %f 'dir",a);

}

 

Yukarıda yer alan örnekte float bir değişken tanımladık. Bu değişkenin ismi ise “a” ‘dır. Bu değişkene ise 5.15 değerini aktardık. Aktardığımız değer ekranda göstermek için ise %f ifadesini kullanıp a değişkenini yazdırmasını istedik.

 

 

Örnek 3 :

#include<studio.h>

int main()

{ 

char a;

printf("Bir karakter girin");

scanf("%c",a);

printf("Girdiğiniz karakter %c 'dir",a);

}

 

Yukarıda yer alan örnekte ise kullanıcıdan bir karakter girmesini istedik. Kullanıcının girdiği bu karakteri ise “scanf” kullanarak %c gösterimi şeklinde a değişkenine aktardık. Aktardığımız bu değişkeni ise tekrardan en alt kısımda yazdırmış bulunuyoruz.

 

 

Örnek 4 :

#include<studio.h>

int main()

{ 

char a;

printf("Bir karakter girin");

scanf("%c",a);

printf("Girdiğiniz karakter %c 'dir bunun ASCII kodu ise %d 'dir",a,a);

}

 

Yukarıda yer alan örnekte ise girdiğimiz karakterin C karakterin ASCII kodunu bulma işlemi için ise öncelikle kullanıcıdan bir karakter istiyoruz. Girdiğimiz karakteri ise “a” değişkenine aktarıyoruz. Aktardığımız bu karakteri ise en son kısımda öncelikle char değerinde yazdırıp daha sonrasında ise %d şeklinde integer tipinde yazdırıp ASCII kodunu öğrenmiş oluyoruz.


] }

Yorum yapın