C Programlama Dili Switch Case Kullanımı

Diğer bir çok programlama dilinde olduğu gibi bu programlama dilinde de temel karar yapılarını if, else if ve else karar yapısı olduğu gibi C switch case kullanımı da oluşturmaktadır.

 

Bir program yazacağımız zaman bazı belli çeşitli ve farklı durumlara göre bir şeyleri yapmasını ve kullanıcıya farklı şeyler getirmesini isteyebiliriz. İşte bu sayede yazacağımız programı bu karar yapıları sayesinde dinamik yapabiliriz. Bunun için ise bir koşulun birden fazla sonucu olabilir. Bu sonuçlara göre programın ne yapacağını ise karar yapıları sayesinde belirleyebiliriz.

 

 

C Programlama Switch Case Kullanımı

Temel olarak bizim programlamaya başlamadan öncesinde en başta öğrenmemiz dillerden biri olan C dilinde ne kadar çok şeyi kapar isek diğer dillerde o kadar kolay rahat edeceğiz. Temel olarak bu programlama dilinde de switch case kullanımını ve C switch case örnekleri sayesinde bu programda olacağı gibi diğer programlama dillerinde kolaylıkla karar yapılarını kullanabilir hale geleceğiz.

 

#include<stdio.h>

int main()

{

int a = 56;

switch(a)

{

case 1:

printf("Merhaba");

break;

case 56:

printf("Selam");

break;

default:

printf("istediğiniz değer yok");

break;

}

getch();

}

 

Yukarıda yer alan C programlama dili switch case kullanım yapısını az buçuk öğrenebiliriz. Öncelikle yapmamız gereken bizim için gerekli olan kütüphaneyi tanımladıktan sonrasında ise gövdemizi oluşturacak “int main” yapısnı yazıyoruz.

 

Yukarıda yer alan örnekte ise bir “a” isminde ve 56 değerinde bir değişken tanımlıyoruz. Daha sonrasında ise artık bu değişkene göre hareket etmesini sağlayacak switch yapısını kullanırken parantez içine hangi değişkene göre karar yapılarını oluşturacağımız belli etmek adına switch yazdıktan sonrasında parantez içinde bu değişkenin ismini yazıyoruz.

 

Bu işlemi tamamladıktan sonrasında ise süslü parantez açarak artık süslü parantezin içine case yazarak karar yapılarını oluşturuyoruz. Programımıza case den sonra yazmış olduğumuz değerler ise koşulu belli etmektedir. Bu haliyle programı çalıştıracak olur isek bize “Selam” yazısını karşımıza getirecektir. Eğer case ‘den sonrasında yazmış olduğumuz koşulda gerçekleşmeyecek olur ise biz default bir değer tanımlayıp artık default ‘un altında yer alan kodların çalışmasını sağlayabiliriz.

 

Temel olarak toparlayacak olur isek baktığımız zaman bir switch tanımlayıp bunun yanında parantez içine hangi değişkene göre hareket etmesi gerektiğini belli ediyoruz. Daha sonrasında ise süslü parantezin içinde yer alacak istediğimiz kadar case ‘in yanına sonucu yazıyoruz. Eğer sonuç bu olur ise onun altında yer alan kodları çalıştırmasını istiyoruz. Değil ise “break” komutunu kullanarak bir altta ki sonuca bakmasını istiyoruz. Fakat bizim hiç bir sonucumuz yazdığımız programda yok ise default tanımlayarak orada ki kodların çalışmasını sağlıyoruz.


] }

Yorum yapın