C Sharp İf, Else İf, Else Kullanımı

Diğer bir çok programlama dilinde olduğu gibi C# if kullanımı oldukça kolay ve istediğiniz koşulu oluşturup içerisinde yer alan kodları çalıştırmanız için biçilmiş bir kaftandır. C# if, else if, else gibi karar yapıları kullanarak istediğimiz durumlardan farklı olarak gerçekleşen koşullar içinde gerçekleşen farklı koşula göre hareket edilmesini sağlayabiliriz.

 

Temel olarak C# karar yapıları ile bizler her hangi bir durum sonucunda ortaya çıkacak birden fazla durum var ise çıkan bu durumun sonuçlarının farklılığına göre gerekli olacak olan kodları çalıştırmamız için bizlere karar yapıları yardım edecektir.

 

[accordion] [accordion_content title=”C# İf Kullanımı” icon=”” active=”active”]C Sharp if kullanımı sayesinde ise artık biz belirli bir işlem sonucunda, bir şey olduğunda eğer içinde ki koşul gerçekleşiyor ise çalışmasını sağlayacak durumda olacağız.

            int a=50;

            if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) < a)

            {

                MessageBox.Show("Kaldınız");

            }

Öncelikle formumuzun üzerine bir textBox nesnesi alıp buna gireceğimiz bir sayının 50 den küçük olması durumunda ekrana “Kaldınız” yazısını yazdıracaktır. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta ise bizim textBox nesnesinden alacağımız sayıyı integer tipine çevirmeliyiz. Nedeni ise string bir ifadeyi integer bir değer ile kıyaslayamayız. Bu yüzden ekrana gireceğimiz değer eğer 50 den küçük bir sayı olur ise karşımıza kaldınız yazısı gelecektir. Fakat 50 den büyük bir sayı girdiğimizde ise karşımıza bir şey gelmeyecektir.[/accordion_content][accordion_content title=”C# Else Kullanımı” icon=”” active=”active”]Yukarıda yer alan örnekte ise bizim 50 den büyük bir değer girdiğimizde görmüş olduğunuz şekilde karşımıza hiç bir şey getirmeyecektir. Bizim yukarıda yer alan koşula bir başka bir şey daha eklemeliyiz ki bu koşul gerçekleşmediği zaman başka karar yapısının içinde yer alan kodları bizlere göstersin. Bunun için ise else ‘yi kullanmalıyız.

            int a=50;

            if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) < a)

            {

                MessageBox.Show("Kaldınız");

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Geçtiniz");

            }

Yukarıda ise eğer 50 den küçük bir sayı girilir ise ekrana “Kaldınız” yazısını yazdıracağız fakat eğer 50 ve üstü bir sayı girilecek ise bu sefer ise ilk koşul ifadesi gerçekleşemeyeceği için ekrana “Geçtiniz” mesajı yazdırılmış olacaktır.[/accordion_content][accordion_content title=”C# Else İf Kullanımı” icon=”” active=”active”]Bazen bizim için karar yapıları iki ile kalmayıp birden fazla durum içerebilir. Örneğin iki sayının arasında 3 farklı bir durum vardır. Ya biri diğerinden büyük, yada küçük olabilir ve son olarak bu iki sayı bir birine eşit olabilir. Böylesine bir durumda ise kullanmamız gereken karar yapılarını arttırmak için if ve else arasına else if karar yapısını kullanmamız gerekmektedir.

            int a=50;

            if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) < a)

            {

                MessageBox.Show("Kaldınız");

            }

            else if (Convert.ToInt32(textBox1.Text) == a)

            {

                MessageBox.Show("Tekrar Girmeniz gerekiyor");

            }

            else

            {

                MessageBox.Show("Geçtiniz");

            }

Artık biz else if kullanarak sayıların bir birine eşit, büyük ve küçük olma olasılıklarını hesaplayarak programın hangi durum karşılığında ne yapması gerektiğini belli etmiş bulunuyoruz. Program hangi koşul gerçekleşecek olur ise artık o koşul ifadesinin altında kalan süslü parantez içinde yer alan kodları çalıştıracaktır.[/accordion_content][/accordion]

 

Bizler belirli bir koşul sayesinde belirli bir şeylerin çalışmasını istiyorsak kullanmamız gereken kısımlar programında koşula bağlı değişiklik göstermesi için kullanacağımız koşul yapıları olacaktır. Programımızı koşullara bağlı olarak çalıştırmak hem karşılaşılan durum karşısında farklı davranmasını sağlayacaktır.

 

Bu yüzden dikkat etmemiz gereken nokta aslında C Sharp karar yapıları kullanımı çok basit olduğu kadar program için önemli şeyler ifade etmektedir. Koşullara bağlı olarak if ile başlayıp ardından diğer gerçekleşecek koşulları ile else if ile belirtip eğer hiç bir koşul gerçekleşmez ise çalışması gereken kısmı else ile yazıp süslü parantez içinde yer alan koşulların çalışmasını sağlayabilirsiniz.


] }

Yorum yapın