C Sharp SQL Insert Into Komutu Kullanımı

C# ile yapacağımız Windows form uygulamasında SQL Server ile bağlantısını gerçekleştirdikten sonrasında ise artık oluşturmuş olduğumuz program vasıtası ile veritabanı için bazı işlemler yapmak isteriz. C# Insert Into kullanımı ile artık bizler programımız sayesinde veritabanına her hangi bir veri girme işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

 

SQL ile oluşturmuş olduğumuz veritabanı veri girme işlemi için bildiğimiz ve öğrendiğimiz veritabanı komutlarından biri olan Insert Into komutu kullanılır. SQL Server Management Studio ile veri girme işlemi bizim için kolay olsa dahi program üzerinden her hangi bir textbox nesnesinden yada başka bir nesneden veritabanına veri aktarmakta bazı zorluklar çekebiliriz.

 

 

C# Sql Insert Into Kullanımı

Oldukça kolay olan bu komutu bilmemize rağmen bazen bazı sorunlar ile karşılaşabiliriz. Durum böyle olunca ise aslında çok kolay olan C Sharp insert into kullanımını karıştırabiliriz. Programınızda C# SQL Server Bağlantısı ‘nı yaptığınızı varsayarak yazmış olduğunuz bir butonun clik özelliğine girerek devam ediyor olacağım.

 

private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
con.Open();
SqlCommand kaydet = new SqlCommand("Insert into bilgiler(id,isim,soyisim) values('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "')", con);
kaydet.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}

 

Yukarıda yer alan cümlede eğer biz Server ‘a bir komut gireceğimizi belli etmek istiyor isek bunun için SqlCommand değişkenini kullanmamız gerekir. SqlCommant değişkenine kaydet ismini verip eşitliğin diğer tarafından ise değer atması yapmamız gerekir. SqlCommand nesnesi iki parametre alır. Bunlar ;

 • Komut Cümlesi
 • Bağlantı Nesnesi

olarak karşımıza çıkarlar. Bizler SQL Server Management studio ‘da ki Query ekranına nasıl bir kod yazıyor isek bu kısımda da hemen hemen aynı şekilde düşünebilirsiniz. Tek fark ise bizler değerleri el ile girmek yerine gelen form üzerinde ki nesnelerde yer alan değerleri girilmesini sağlayacağız. Bunun için ise insert into diyere tablo ismini yazıp parantez içine hangi kolonlara değer gireceğimizi belirtiyoruz.

 

Daha sonrasında values diyip parantez açarak hangi kolona nereden gelecek olan değer ile doldurması gerektiğini söyleyeceğiz. Bunun için ise tek tırnak çift tırnak artı işareti nesne ismi artı işareti çift tırnak tek tırnak şeklinde doldurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yukarıda yer alan örnekte id kolonuna textbox1 nesnesinin Text özelliğinden değerin girileceğini göstermektedir. Kolona girilecek değerlerin nereden geleceği atama işlemini tamamladıktan sonrasında ise artık virgül koyup bağlantı nesnemizi yazabiliriz.


] }

“C Sharp SQL Insert Into Komutu Kullanımı” üzerine 3 yorum

 1. Ben aşağıdaki gibi yaptım işlemi.. komut.ExecuteNonQuery(); hatayı durduramadım.

  baglanti.Open();
  komut = new SqlCommand(“Insert into tbl_stokBil(parcaNo,isEmri,sorumlu,adet,birim,konum,durum,teslimEden,teslimAlan,tarihSaat) values(‘” + textBox2.Text + “‘,'” + textBox3.Text + “‘,'” + textBox4.Text + “‘,'” + textBox5.Text + “‘, ‘” + comboBox1.Text + “‘, ‘” + textBox6.Text + “‘, ‘” + textBox7.Text + “‘, ‘” + textBox8.Text + “‘, ‘” + textBox9.Text + “‘, ‘” + dateTimePicker1 + “‘)”, baglanti);
  baglanti.Close();
  komut.ExecuteNonQuery();

  Cevapla

Yorum yapın