C Sharp Switch Case Kullanımı

Bir çok programlama dilinde karşılaşacağımız karar yapıları if ,else if ve else olabileceği gibi birde buna ek olarak switch case ‘ler karşımıza gelmektedir. Bahsetmiş olduğumuz karar yapıları olarak bugün ise C# switch case kullanımı hakkında ve örneklerinden bahsedeceğiz.

 

Switch case ler bizim temel olarak karar yapılarımızdır. İf, else if ve else ‘de olduğu şekilde belirli bir koşulda birden fazla sonuç çıkabilir. Programın ne yapacağını ise biz bu karar yapıları sayesinde belirleyebiliriz ve o doğrultuda programın çalışmasını devam ettirebiliriz.

 

 

C Sharp Switch Case Kullanımı

Switch case kullanımını anlayabilmek adına ise öncelikle Visual Studio ile başlatmış olduğumuz Windows Form Uygulamasına bir metin kutusu ve buton sürükleyerek işe başlayabiliriz. İlk C# switch case örneklerinde ise temel olarak bir değişken tanımlayacağız ve buna göre programın çalışmasını düzenleyebiliriz. Diğer bir örnekte ise programda olan bir nesneyi programda çalıştığı duruma göre karar yapısı ile yargılayacağız.

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int a = 56;
 switch(a)
 {
 case 23:
 textBox1.Text = "Gökmen"; break;
 case 56:
 textBox1.Text = "Efsun"; break;
 default:
 textBox1.Text = "İstediğiniz değer yok"; break;
 }
 }

 

Yukarıda yer alan örnekte ise öncelikle integer tipinde a isminde bir değişken tanımlayıp bunun değerini 56 olarak belirtmişiz. C Sharp switch case kullanımını anlayabilmek adına ise switch açtıktan sonrasında içine bir parantez ile neye göre bu karar yapısının hareket etmesi gerektiğini belli ediyoruz. Bir alt satıra indiğimizde ise süslü parantez açarak artık karar yapılarımızı yazmaya başlayabiliriz. “case” dedikten sonrasında artık buraya bir koşulu yazacağız. İnteger tipinde bir değer yazacağımız için ise çift tırnak kullanmaya gerek yoktur. Eğer string bir koşul yazacak isek bunu ise çift tırnak içinde yazmamız gerekir. Daha sonrasında case ‘den sonrasında koşulu yazıp iki nokta üst üste koyuyoruz ve koşul sağlandığı durumda bu kodu çalıştır anlamında istediğimiz her hangi bir kodu yazabiliriz. Bu şekilde istediğimiz kadar case yapısı ile koşul belirtebiliriz. Eğer bizim koşulumuz sağlanmadığı durumda çalışmasını istediğimiz bir kod var ise bunu ise “default” ile belirtiyoruz. “break” dememizin nedeni ise eğer kod yapısı bu değil ise bir sonra ki ne geç anlamını taşımasıdır.

 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 switch(dateTimePicker1.Value.Month)
 {
 case 1:
 textBox1.Text = "Ocak";
 break;
 case 2:
 textBox1.Text = "Şubat";
 break;
 case 3:
 textBox1.Text = "Mart";
 break;
 case 4:
 textBox1.Text = "Nisan";
 break;
 case 5:
 textBox1.Text = "Mayıs";
 break;
 default:
 textBox1.Text = "Olduğunuz ay girilmemiş"; break;
 }
 }

 

Yukarıda yer alan örnekte ise bu sefer bizler artık form üzerine sürüklediğimiz “DateTimePicker” adlı nesneye göre bir karar yapısı belirtiyoruz. Bu nesnenin çalışmasına bağlı olarak biz bir metin kutusuna istediğimiz şeyleri yazdırabileceğimiz gibi bu iş tamamen sizlere ve programcılık yeteneklerine bağlıdır. Temel olarak sizlere anlatmak istediğim şey ise C# switch case örnekleri ile neler yapabileceğinizi basit bir şekilde anlatmaktı. Bu karar yapısının kullanımını anladıktan sonrasında ise artık sizler bir metin kutusuna bir şey yazmak değil bazı şeyleri tamamen değiştirmek, rayına koymak bir çok şeyi yapabilmek için karar yapılarını kullanmaktayız. Programları bir nevi dinamik yapabilmek adına karar yapılarını kullanmaktayız. Belirli durumlar karşısında programın o durumlara göre çalışabilmesini sağlamak karar yapıları sayesinde olacaktır.


] }

Yorum yapın