Elektronik Fatura Kesme Şartları

Elektronik Fatura Kesme Şartları

Normal düzenlenmiş faturanın internet ortamında online olarak düzenlenmesidir. Kağıda basılmayan ve sunucular aracılığı ile firmalara iletilir. Türkiye’de 1 Eylül 2013 yılında bu sisteme geçilmiştir ve bu tarihten itibaren her firmanın bu sisteme geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

E-Faturanın Geçiş ve Kesim Şartları

Elektronik faturanın avantajlarını değerlendirmek isteyen herkes elektronik fatura kullanabilir. Gelir idaresi başkanlığı tarafından yayınlanan bildiride madeni yağ lisansına sahip veya bu tip firmalardan mal alıp yıllık satışı 25 milyon TL ve 25 milyon TL üzerinde olan firmalar ayrıca gazoz, alkollü içecek, tütün üreten yada satışını yapan firmalar ve bu firmalardan mal alıp yıllık satışı 10 milyon TL ve 10 milyon TL üzerinde olan firmalar elektronik fatura kullanmak zorundadır. İlk önce kullanıcı bu anlatılan şart kurallara uymaları gerekir sonrasında ise isteyen firmalar bu sisteme geçebilir.

 

Şartlara Uymayan Müşterilere Cezai Yaptırım Nedir?

Getirilen şartlara uymayanlar hakkında vergi kanununun caza kuralları uygulanır. Elektronik fatura sistemine dahil olması şart olan firmalar elektronik fatura sistemine kayıtlı bir başka firmaya kağıt ortamında bir fatura düzenleyemezler; düzenlenmesi halinde düzenlenen bu kağıt faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve vergi kanunun ilgili maddesine göre 190 TL’den az olmamak üzere, düzenlenmemiş kabul edilen fatura tutarının oranında usulsüzlük cezası verilir. Böylece kesilecek usulsüzlük cezasının toplam tutarı her bir tespit için 9.400 TL’yi, bir yıllık süre içerisinde ise 94.000 TL’yi geçemez.

 

E-Faturanın En Önemli Avantajı

Ayda ortalama iki bin fatura kesen bir firma elektronik faturayla yılda 1200 ton karbon gazı salınımını ve ayrıca 800 ağacın kesilmesini, 20 bin litre atık su oluşumunu, 156 bin kg sıvı atık oluşumunu engellemiş bulunur. Elektronik fatura arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini kısaltan şirketlerin tahsilat ve ödeme sürelerini hızlandırmada önemli bir katkı sağlamaktadır. Elektronik fatura ayrıca denetim için harcanan masraf ve sürelerin azalmasını da sağlamaktadır bu sayede basit hatalardan kaynaklanan vergi cezalarının da önüne geçilebilmektedir. Kağıt faturanın oluşması ve firmaya ulaşması ortalama beş gün sürerken elektronik fatura ile bu süre 22 saniyeye kadar düşebiliyor.

 

 


] }

Yorum yapın