JavaScript Dizi Oluşturmak

Yavaş yavaş JavaScript derslerinin ilerlediği bu zamanlarda bugün ki konumuz ise JavaScript ‘te nasıl dizi oluşturabilecek olduğumuzdur. Öncelikle ve öncelikle bütün programlama dillerinde yer alan dizinin ne olduğunu ve ne işe yaradığının bir mantığını kavramamız gerekmektedir.

 

Bir dizi, bir seferde birden fazla değeri tutabilen özel bir değişkendir. Bir dizi tek bir isim altında birçok değeri tutabilir ve bir indeks numarasına bakarak değerlere erişebilmek mümkün olur.

 

 

JavaScript Dizi Nasıl Oluşturulur ?

Her bir programlama dilinde olduğu gibi JavaScript ‘te de dizi oluşturmanın bir syntax ‘ı yani söz dizimi mevcuttur. Bizler dizi oluşturacağımız zaman bu söz dizimine göre hareket etmekte ve nasıl oluşturulacağını bilmemiz gerekmektedir.

 

var diziismi = ["değer1","değer2",...];

 

Yukarıda yer alan söz dizimi JavaScript ‘te dizi oluşturmanın en kolay yollarından biri olur iken bir farklılık yapıp başka bir şekilde JavaScript dilinde dizi oluşturma işlemini gerçekleştirebiliriz.

 

var diziismi= new Array("değer1", "değer2", "...");

 

Yukarıda yer alan kısımda ise bizler klasikleşmiş olan bir dizi oluşturma söz dizimi ile karşı karşıyayız. Bunlardan hangisini kullanacağınızın bir önemi olmayıp sonuç bakımından her ikisi de aynı işi yapmaktadır.

 

 

JavaScript Dizi Kullanımı

Yukarılarda dizide ki değerlerin her birinin bir indis değerine sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu indis değerleri ise 0 ‘dan başlayarak birer birer artarak devam etmektedir. Eğer her hangi bir indis değerine sahip veriyi ekrana yazdırmak istiyor isek :

 

<p id="1"></p>

<script>

var araba = ["Volvo","Mercedes","Ford"];

document.getElementById("1").innerHTML = araba[0];

<script>

 

kod satırını yazdığımızda bize “araba” dizisinin 0 ıncı indise sahip değerini paragraf etiketi olan “p” ‘nin yazılmış olduğu kısma yazdıracaktır. Araba dizisinin 0 ıncı indise sahip değeri ise “Volvo” olduğundan dolayı ekrana Volvo yazısı yazılacaktır.

 

Fakat biz 0 ıncı indise tanımladığımız değeri başka bir satırda değiştirmek istiyor isek :

 

<p id="1"></p>

<script>

var araba = ["Volvo","Mercedes","Ford"];

araba[0] = "Opel";

document.getElementById("1").innerHTML = araba[0];

<script>

 

Yukarıda yer alan şekilde bir değer eklediğimde artık biz araba dizisinde ki sıfırıncı indisi “Opel” olarak belirtmiş olduk ve yazdığımız kod sayesinde ekrana bu sefer Volvo yerine Opel yazdırmasını sağlamış bulunduk. Bu sayede var olan indis değerine sahip değeri bir alt satırda farklı bir şekilde değiştirebilmek mümkün olduğunu bu kısımda öğrenmiş bulunduk.

 

Bizler eğer bu dizinin sırasıyla indis elemanları teker teker yazdırmak yerine hepsini bir seferde yazdırmak istiyor isek :

 

<p id="1"></p>

<script>

var araba = ["Volvo","Mercedes","Ford"];

document.getElementById("1").innerHTML = araba;

<script>

 

Görmüş olduğunuz şekilde JavaScript ‘in HTML özelliğini değiştirme etiketi olan “.innerHTML” ‘den sonra yazdırmak istediğimiz değişkenin daha doğrusu dizinin yanında alan köşeli parantezleri silip bu dizinin içinde yer alan tüm değerleri yazdırmasını sağlayabiliriz.

 

Eğer biz bir ilişkili bir dizi yapmak istiyor isek örneğin dizide belirli koşulların olmasını ve biz belirlediğimiz bu değerlere göre bir çağırma işlemi yapmak istiyor isek aslında bu işlemde oldukça basittir. Aşağıda vermiş olduğum örnekte bir nevi ne demek istediğimiz daha iyi anlayacaksınız.

 

<p id=”1″></p>

<script>

var kisi = {isim : “Gökmen”, soyisim : “Efsun”};

document.getElementById(“1”).innerHTML = kisi[“isim”];

<script>

 

Yani bizler artık dizi oluştumayı öğrendik. Şimdi ise mesela ben bir “kişi” isminde dizi oluşturup artık bunlara belirli bir indis değerine göre değilde bir koşula bağlayarak, bir isme bağlayarak yazdırmak istiyor isem görmüş olduğunuz şekilde “isim” kısmına “Gökmen“, “soyisim” kısmına ise “Efsun” değerini atıyorum. Daha sonrasında ise aşağıda yer alan kısımda ise bunları indis değerine göre değilde artık atadığım kısımda ki isimlere göre çağırma işlemini başarı ile gerçekleştirebilirim. Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise bu sefer köşeli parantez yerine süslü parantez kullanıyor oluşumuzdur. Ufak gibi görünen parantez  hatalarına düşmememiz gerekir.

 

Yukarıda yer alan örneklerin hepsi string yani metinsel ifadeler kullanıldığı için dizi içinde çift tırnak içine alınmıştır. Fakat eğer sizler sayısal bir değer kullanmak istiyor iseniz tırnak içine almanız gerekmez.


] }

Yorum yapın