JavaScript Veri Tipleri

JavaScript ‘te bazı işlemler bazı şeyler yapacağımız zaman veri tiplerine ihtiyaç duyuyor muyuz, duyuyoruz ama acaba bize gerekli mi ? Aslında gerekli olsa bile bizim için fazla bir önem arz etmemektedir. JavaScript veri tiplerini anlamaya çalışır iken diğer başka programlama dillerinde olduğu gibi gireceğimiz değişkenin veri tipini belirtmek zorunda değiliz.

 

Yazmış olduğumuz ve ekleyeceğimiz her hangi bir değişken için JavaScript veri türlerini belirtmek zorunda değiliz. Evet evet bizim için otomatik olarak tanıyacaktır. Bizim bilmemiz gereken ise ve dikkat etmemiz gereken nokta ise boolean veri türünü nasıl kullanacak olduğumuzdur.

 

 

JavaScript Veri Türleri Nelerdir ?

Öncelikle hangi veri tipinin ne işe yaradığını az çok hepimiz biliyoruz fakat dikkat etmemiz gereken bizim için JavaScript ‘in verileri soldan sağa olacak şekilde değerlendiriyor olmasıdır. Örneğin :

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x= 5 + "Mercedes";
document.getElementById("demo").innerHTML =
x;
</script>
</body>

 

Yukarıda ki kod parçacığın da yer alan kodda ekran çıktısı olarak bizlere 5 Mercedes verecektir. Eğer aşağıda yer alan kod parçacığını kullanacak olur isek :

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x= 5 + 5 + "Mercedes";
document.getElementById("demo").innerHTML =
x;
</script>
</body>

 

Bu sefer ise bizlere gelecek olan ekran çıktısı 10 Mercedes olacaktır. Eğer durumu biraz daha karmaşıklaştırmak istiyor isek örneğin :

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x= "Mercedes" +5 + 5 ;
document.getElementById("demo").innerHTML =
x;
</script>
</body>

 

Yazdığımız zaman karşımıza gelecek olan ifade ise Mercedes 55 olacaktır. Dikkat etmemiz gereken nokta ise bizim değişkeni yazarken dikkat etmeliyiz. Değişkenin en baş kısmında yazdığımız zaman toplar iken en sağ tarafına yazdığımızda toplayamamaktadır. Temel olarak çalışma prensibi soldan sağa doğrudur. String bir ifade ile sayısal bir ifadeyi toplayamayacak olduğundan dolayı iki tane 5 i yan yana yazacaktır.

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x= 8.88;
document.getElementById("demo").innerHTML =
x;
</script>
</body>

 

Bu sefer ise biz yukarıda veri tiplerinden bilecek olduğumuz şekilde bir float değer tanımlamış bulunuyoruz. Bunun JavaScript ‘te ki karşılığı ise numaradır. Yani İngilizce karşılığı ile Number ‘dır. Bizlere tanımlamış olduğumuz şekilde ekrana yazdıracaktır.

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
var x=5;
var y=5;
var z=6;
document.getElementById("demo").innerHTML =
(x==y) + "<br>" + (x==y);
</script>
</body>

 

Yukarıda yer alan kodlarda ise artık bizim için sadece ve sadece true ve false değerlerini döndürecek olduğudur. Burada belirtmek istediğimiz veri tipi ise boolean veri türüdür. Bu sayede eğer iki ifade bir birine eşit ise true yani doğru eğer iki ifade bir birine eşit değil ise false yani yanlış değerini döndürecektir.

 

<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
typeof "ali" +"<br>"+
typeof 5 + "<br>"+
typeof 5.88;
</script>
</body>

 

Son ve yukarıda yer alacak ifade ile artık bizler neyin ne olduğunu anlayabilmek adına hangi ifadenin hangi veri türünde olduğunu anlayabiliriz. Örneğin ilk kısma metinsel bir değer girdim. İkinci kısma ise bir sayısal değer girdim ve son olan seçenekte ise normal olarak virgüllü sayı olduğu için float veri tipinde bir sonuç bizleri karşılaması gerekmektedir.

 

JavaScript Veri Türleri Nedir diye baktığımız zaman temel olarak en son yazmış olduğumuz kodda hangi ifadenin bizlere ne sonuç getireceğini görmüş oluyoruz. Yani float bir sayısal değer ile normal bir sayısal değeri ayırt etmeyip bizlerin karşısına number yani sayısal bir veri tipinde olduğunu bildirmektedir.


] }

Yorum yapın