PHP Değişkenleri

PHP ile bir şeyler yazmaya başladığınızda sık sık kullanacağınız bir şey olan değişkenleri ise şimdiden anlamlandırma ve kafanıza koymaya başlamanız gerek. PHP değişkenler konusu ise o kadar fazla kafaya takılacak ve zor olan bir şey değildir fakat genel olarak somut bir örnek verilmediği zaman ne işe yaradığını ve ne yapabileceğimiz tam olarak kestiremeyebiliriz.

 

PHP değişkenlerin tanımı yapacak olur isek örnek olarak bir market işletiyorsunuz. Ürünlerinizi temin etmeniz için ise sizlere firmaların arabaları yardımcı olacaktır. Biz bu arabalara ise ne yüklüyoruz malzemeler, içecekler vesaire vesaire. Yani bizim bu arabamız ise hiç boş kalmadan bize bir şeyler getirmektedir. Temel olarak PHP ‘de değişkende bu işe yarar. Hiç boş kalmadan sürekli bizim ona yüklediğimiz şeyi bize getirir.

 

 

PHP Değişkenler Nedir ?

Öncelikle bilmemiz gereken işlemler PHP ‘de değiştirmek oluşturmak istiyor isek değişkenler “$” işareti ile başlar. Dolar işareti ile başladıktan sonrasında unutmamamız gereken nokta değişkenlerin büyük ve küçük harfe duyarlı olduklarıdır. PHP ‘de değişken oluştururken değişkenler bir harf yada alt çizgi ile başlamaktadır. Değişken isimleri bir rakam ile başlayamaz ve değişkenlerin içinde sadece A-a,0,9,_ gibi alfasayısal karakterler olabilir.

 

Aşağıda yer alan örnekler sayesinde PHP Değişkenleri konusunu kavrayabilecek ve değişkenlerin bir bakıma da olsa ne işe yaradığına göz gezdirmiş olacaksınız.

 

[accordion] [accordion_content title=”PHP Değişken Oluşturup Yazdırmak” icon=”” active=”active”]PHP ‘de bir değişken oluşturmak istiyor isek yukarıda “$” işareti ile başlaması gerektiğini söylemiştik. Yapmamız gereken şey bir değişken ismi belirlemek ve ardından değişkene değer atamak olacaktır. Bunun için ise :

<php

$isim = "Gökmen";

echo "Benim ismim $isim";

?>

Yukarıda yer alan örnekte ise isim değişkeninde bir değer atayıp ardından bu atadığımız değer ise echo komutunun içinde nasıl yazdırabiliriz onu görüyoruz. Değişkenler sadece yukarıda atadığımız şeyi direkt olarak yazdırmak değil değişkenler sayesinde bir çok işlem yapabilir, yaptığımız bu işlemleri ise yazdırabilir ve daha bir çok farklı şeyi değişkenler sayesinde yapabiliriz.[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Değişken ile Sayı Toplatmak” icon=”” active=”active”]Yukarıda yer alan isim konusunda Gökmen ismini başarılı bir şekilde yazdırmayı sağlamıştık. Fakat şimdi biz değişken olarak iki sayı tanımlasak mesela, bu iki sayı arasında da matematik işlemler yaptırıp ekrana yazdırmak eğlenceli olmaz mıydı ? Evet yavaş yavaş daha da ilerleyecek şekilde öğreniyoruz.

<?php

$sayi1= 5;

$sayi2=10;

echo $sayi1 + $sayi2;

?>

Yukarıda yer alan kodları kendimiz alıp bilgisayarımızda çalıştırdığımızda yazmış olduğumuz matematik işlemi geçerliliğini koruyacak ve bizim karşımıza 15 değerini ekrana yazdıracaktır. Fakat önemli olan bu basit toplama çıkarma gibi işlemleri yaptırabilmek kolay olur iken asıl bilmemiz gereken konu matematiksel bir işlem gerekiyor ise Global ve Static değerini bilmek ve yerinde kullanıyor olmak en doğrusu olacaktır.[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Global Değişken” icon=”” active=”active”]Şimdi diyeceksiniz ki bu ne oluyor. Hemen açıklayalım efendim biz bir değişken atıyoruz ve bu değişkene işlem yaptırdığımızda değişkende ki ifade değişmeyecek ise global değişkeninin kullanmamız gerekmektedir. Yanisi efendim kısaca özetleyecek olur isek bu değişken bir işlevin içinden genel değişkene erişmek için kullanılır. Hemen izah edelim :

<?php

$sayi1 = 5;

$sayi2 = 10;

function ilkTest(); {

global $sayi1, $sayi2;

$sayi2 = $sayi1 + $sayi2;

}

ilkTest();

echo $sayi2;

?>

PHP ayrıca tüm global değişkenleri $ GLOBALS [ index ] adlı bir dizinde saklar . Indeks değişkenin adını almıştır. Bu diziye ayrıca işlevler içinden erişilebilir ve genel değişkenleri doğrudan güncellemek için kullanılabilir. Yukarıda yer alan örneği yeniden biçimlendirecek olur isek ;

<?php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 10;

function myTest() {
    $GLOBALS['sayi2'] = $GLOBALS['sayi1'] + $GLOBALS['sayi2'];
} 

myTest();
echo $y;
?>

Yukarıda yer alan örnekte de değer çıktısı 15 olacaktır. Bir aşağıda yer alan Static değerine göz gezdirdiğimizde ise ikisi arasında geçen temel farkı daha iyi anlayacaksınız.[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Static Değişkeni” icon=”” active=”active”]Normal olarak bir işlev tamamlandığında yada çalıştırıldığında tüm değişken değerleri otomatik olarak hafızada saklanmaz ve silinir. Bununla birlikte bazen silinmeyecek yerel bir değişken kullanmak istiyor isek ve değerinin unutulmaması için ise static değişkenine ihtiyacımız vardır.

<?php
function myTest() {
    static $sayi = 0;
    echo $sayi;
    $x++;
}

myTest();

echo "<br>";

myTest();

echo "<br>";

myTest();
?>

Yukarıda yer alan örnekte echo komutunu fonksiyonun içine yazdık ve fonksiyon çalıştırıldığında otomatik olarak bunu yazacaktır. Yukarıda ki örnekte üç kez fonksiyonu çalıştırdık ve fonksiyonun çalışma değeri 0 olarak ele alındığında ilk çalıştığında 0 değerini ikinci çalıştığında 1 değerini üçüncü çalıştığında ise ekrana 2 değerini yazdıracaktır. Echo komutu sayesinde de bu yazılan değerlerin alt alta gelmesini sağlamış bulunduk.[/accordion_content] [/accordion]

 

Yukarıda yer alan örnekler ve videolu konu anlatımı konusunda bir çok farklı şekilde yardım alabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise bizim ilerleyen zamanlarda bayağı bir işimize yarayacak olan Global ve Static değişkenini unutmamak olacaktır.

 

PHP eğitim dersleri sayesinde artık yavaş yavaş PHP öğreniyor ve uygulamaya kendi bilgisayarınızda geçerek şimdiden el alışkanlığı kazanıp uygulamaya yavaş yavaş başlamalısınız. Değişen bu teknoloji dünyasında biran önce bir şeyleri öğrenmek için en doğru zaman şimdidir. Haydi ne duruyorsun başla !


] }

Yorum yapın