Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Nedir?

Biyomedikal cihaz teknolojisi günümüzde yapılan tanı ve tedaviler için sağlık alanında kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe hastalığın tanı ve tedavisi için büyük rol oynayan biyomedikal cihaz teknolojisi her geçen gün kendini geliştirmektedir. Teknoloji sayesinde sağlık çalışanları tanı koyarken doğru bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirebilir. Biyomedikal cihaz teknolojisi alanında uzman kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaktadır. Tıbbi cihazların fonksiyonlarını ve takiplerini konu alan meslek dalı, tanı ve tedaviler için gerekli olan test metodolojilerini ortaya çıkarmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknoloji Uzmanlarının Görevleri

Biyomedikal cihaz teknolojisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen eylemler şu şekilde sıralanabilir:

 • İlgili hekimin tanı koymada doğru bir yöntem izlemesine yardımcı olur.
 • Hastaların tedavileri sırasında yan etkileri belirleyerek bu etkileri en aza indirir.
 • Tıbbi cihazların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmek için çalışır.
 • Gerektiğinde tıbbi cihazların bakımını yaparak takiplerini gerçekleştirir.
 • Tüm işlemleri sırasında ilgili mevzuata göre hareket ederek doğru bir tanı için yardımcı olur.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisini İlgilendiren Konular Nelerdir?

biyomedikal cihaz teknolojisi ilgilendiren konular

Biyomedikal cihaz teknolojisinin ilgilendiği konular uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir yakım faaliyetleri konu almaktadır. Uzman kişiler ilgili bölümlerden mezun olarak her geçen gün artan sağlık alanındaki yatırımlara yardımcı olmaktadır. Sağlık sektöründe bulunan ihtiyaç ve artan nüfus biyomedikal cihaz teknoloji alanında uzman kişilerin gelişmesine olanak tanımaktadır. Biyomedikal cihaz teknolojisi alanında mezun olan bir kişinin ilgilendiği konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir:

 • Tıbbi cihazların tasarımı ve üretim aşamalarında bulunarak detaylı bilgi sahibi olmak,
 • Sağlık sektöründe bulunduklarında muayene, kabul ve kontrol süreçlerinde bulunmak,
 • Yeni açılacak olan sağlık kurumlarında ilgili biyomedikal cihazların kurulumunu yapmak,
 • Biyomedikal cihazların test ve kalibrasyonlarını yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen yöntemlere uygun çalışmalar sürdürmek,
 • Hekimlere ve sağlık çalışanlarına biyomedikal cihazların kullanımı hakkında eğitim vermek,
 • Belli periyotlarda biyomedikal cihazların bakım ve kontrollerini yapmak,
 • Biyomedikal cihaz teknolojisi sayesinde arızalanan cihazlara müdahale etmek olarak sıralanabilir.

Ayrıca Bitcoin ne zaman ortaya çıktı, mantığı nedir? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Biyomedikal Cihaz Teknoloji Uzmanlarının Eğitimleri

Biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde eğitim alan bir uzman öncelikle donanımlı ve etkin bir rol sahibi olmak için kararlı ve disiplinli olmalıdır. Teorik süreci başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler biyomedikal cihaz teknoloji alanında uzmanlaşarak sağlık sektöründe önemli görevler almaktadır. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tanı ve tedavilerini kolaylaştırmak için çalışan biyomedikal cihaz uzmanları, uygulamalı ve teorik eğitimler almaktadır. Biyomedikal cihaz teknoloji alanında uzmanlaşan kişilerin aldıkları eğitimler şu şekilde sırlanabilir:

 • Temel bilimler,
 • Elektrik ve elektronik konuları,
 • Anatomi ve fizyoloji konuları,
 • Tıbbi cihazlar hakkında verilen uygulamalı eğitimler,
 • Yabancı dil olarak eğitimler alınmaktadır.

Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan uzmanlar satın alma, muayene ve test işlemlerinde tıbbi cihazlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmuş olur. Sağlık sektöründe yerine getirilmesi gereken eylemler ilgili mevzuat, düzenleme ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleşir. Bu sebeple biyomedikal cihaz teknolojisi alanında mezun olan bir kişi mevzuat ve kanunlar hakkında da gerekli eğitimlerini almaktadır.


] }

Yorum yapın