C Programlama Dili For Döngüsü

Aslında diğer bir çok dilde olduğu gibi ilk başta öğrenmemiz gereken en azından C programlama dilidir. C programlama dilinin programlamaya yeni başlayan kişilere öğretilmesinin nedeni de diğer programlama dillerinde hangi döngülerin, hangi yapıların ne işe yaradığını kavramasını sağlayıp öğrenimi kolaylaştırmak içindir. C for döngüsü kullanımını eğer bu dilde en basit ve en kolay şekliyle öğrenebilir isek diğer dillerde zorluk çekmeyeceğiz anlamına gelmektedir.

 

C programlama for döngüsünü öğrendikten sonrasında ise işimiz kolaylaşacaktır. Oldukça basit olan C for döngüsü örnekleri sayesinde anlamamız kolaylaşacak ve diğer programlama dilleri için ise aslında altyapımızı oluşturuyor olacağız.

 

 

C For Döngüsü

Öncelikle yapmamız gereken bir söz dizimini bilmek ve ardından ona göre komut yazmak olacaktır. For döngüsü temel olarak içinde ki kod parçacığının belirli sayıda tekrar edilmesini sağlayan bir döngü çeşididir. Bu belli sayıda dönmesini ister dışarıdan sağlanacak etkenler sayesinde istersek bizim belirlediğimiz sayıda dönmesini sağlayabiliriz.

 

#include<stduio.h>

int main()

{

int i;

for(i=0;i<10;i++)

{

printf("gokmen");

}

}

 

Yukarıda yer alan döngüde ise artık ne yapıyoruz 0 dan başlatmış bulunuyoruz ve 9 a kadar “gokmen” yazmasını istiyoruz. Toplamda 10 kez yazdıracak olduğumuz değer yazılacaktır. Bundan sonrasında ise döngünün artmasını ise görmüş olduğunuz şekilde operatörlerden öğrendiğimiz arttırma operatörü olan yan yana iki artı sayesinde belirlemiş bulunuyoruz.

 

#include<stduio.h>

int main()

{

int i;

for(i=1;i<=10;i++)

{

printf("%d\n",i);

}

}

 

Yukarıda yer alan örnekte ise bu sefer yine 10 tane sayı yazdıracağız fakat fark ettiğiniz üzere bu sefer döngüyü birden başlatıp ona kadar olmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında ise bu sefer bir değerin aynısını değil döndüğü sayıyı yazdırmak istediğimiz için printf ‘in içinde ki değerleri kullanıyoruz. Ters slash n ifadesi ise bizim her seferinde bir alt satıra inerek yazdırmak için olanak sağlayacaktır.

 

#include<stdio.h>

int main()

{

int i;

for(i=20;i>=1;i--)

{

if(i%5==0)

{

printf("%d\n",i);

}

}

}

 

Bu sefer ise bir önce ki derste öğrenmiş olduğumuz C if kullanımı sayesinde for döngüsünün içine if sayesinde koşul koymuş olduk ve % operatörü ile modunu alıyoruz. Almış olduğumuz modun 0 ‘a eşit olduğu taktirde yazdırmasını istiyoruz. Yani bizim döngümüz 20 den başlayacak ve en küçük 1 ‘e eşit olabilir. Her seferinde ise döngümüz 20 den geriye doğru azalarak gelip 1 ‘e kadar gelecektir. Bu döngü dönerken ise artık bu sayıları 5 ‘e bölüp tam olarak bölünen sayıları ekrana yazdırmasını isteyeceğiz.

 

Görmüş olduğunuz şekilde aslında C programala dili for döngüsü kullanımı oldukça kolay ve temelimizi oluşturacak düzeydedir. Bu örnekler ilerleyen derslerde daha detaylı derslere geçtiğimizde temelini buradan alarak zorlaşacak, program çalıştığında ne kadar döneceğini ise kullanıcıdan alacağımız sayı kadar dönmesini ve benzeri şeyleri sağlayabilecek duruma geleceğiz.


] }

Yorum yapın