JavaScript Fonksiyon Kullanımı

JavaScript ‘te bir şeyler yapmak istiyor ve bizim belirleyeceğimiz bir olaylar, kurallar var ise function sayesinde yapabiliriz. JavaScript fonksiyon kullanımı belirli bir işlevi, belirli bir görevi gerçekleştirmek için yazılan kod bloğudur.

 

Bir yazdığımız kısım bunu çağırdığında ise yazmış olduğumuz kod bloğunu JavaScript çalıştırma işlevini gerçekleştirecektir. Yani belirli sayıda girdileri olan ve bize bu girilen veriler ile sonuç iletecek olan komut grubudur.

 

 

JavaScript Fonksiyon Nasıl Oluşturulur ?

Yukarıda yer alan bilgilere dayanarak bizler bir fonksiyon oluşturmak istiyor isek öncelikle söz dizimini bilmeliyiz. Söz dizimini bildikten sonrasında ise işlemler artık bizim için kolaylaşacak duruma gelecektir.

 

function functionisim(parametre1, parametre2) {

işletilecek komutlar;

}

 

Şeklinde bir söz dizimine sahiptir. Öncelikle bunun bir fonksiyon olduğunu belli edebilmek adına yapmamız gerekenler function ile başlayıp buna bir isim verip ardından da parantez açıp parametre olarak değer girmeliyiz. Süslü parantezden sonrasında ise girilen bu parametrelerin ne iş yapacağına göz atmamız gerekir.

 

<p id="deneme"></p>

<script>

function carpma(a, b) {

return a * b;

}

document.getElementById("deneme").innerHTML = carpma(10, 3);

</script>

 

Yukarıda oluşturulan örnek bir fonksiyon sayesinde JavaScript function nasıl oluşturulur sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Yukarıda iki parametre belirtip ardından bu parametrelerin çarpılma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yukarıda görüldüğü şekilde artık biz kendimiz girdiğimiz iki sayıyı çarptırabilir, farklı işlemler yada ap ayrı bir şeyler yaptırabiliriz.

 

Örneğin sizlerde eğer kullanıcıdan iki sayı alıp, çarptırma böldürme yada daha farlı şeyleri yaptırmak için ise bizim kullanmış olduğumuz return yerine alert ‘i kullanıp daha önce ki derslerimizden hatırlayacağınız şekilde kullanımı bir kutu içinde dışarıdan sayı alıp belirli fonksiyon işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


] }

Yorum yapın