JavaScript Kod Yorum Etiketi Kullanımı

JavaScript ile geliştireceğiniz projelerinizde yorum etiketi kullanmak kodunuzu daha anlaşılabilir hale getirmek ve yaptığınız bir kodu, neden yazdığınızı hatırlamanız için biçilmiş bir kaftandır. Durum böyle olunca da HTML, PHP ve diğer bir çok dillerde yorum etiketi olduğu gibi JavaScript dilinde de kod yorum etiketleri bulunmaktadır.

 

JavaScript kod yorum etiketi kullanımına geçmeden öncesinde ise bu kod yorum etiketleri iki ana başlığa ayrılırlar. Tek Satır yorum etiketi ve çok satır olmak üzere iki farklı şekilde JavaScript kod yorum etiketi kullanabiliriz.

 

 

JavaScript Yorum Satırı

Yukarıda JavaScript yorum kodlarının ikiye ayrıldığını bahsetmiştik. Bu yorum etiketleri eğer bir kod parçacığının yanına bir açıklama yapmak istiyor iseniz yapmanız gereken şey tek satır yorum etiketini kullanmak olacaktır. Örneğin :

 

<script>

document.write(5 + 6); // 5 ile 6 toplamını verir

</script>

 

Yukarıda yer alan kod parçacığında ise görmüş olduğunuz şekilde o kodun ne anlam ifade ettiğini yan tarafında belirtmiş bulunuyoruz. JavaScript “//” yan yana iki slash işareti ile tek satır kod yorum etiketini anlar ve siz isterseniz bu yan yana iki slash işaretini bir kod parçacığının önüne koyarak o kodun çalışmasını durdurabilirsiniz. O satır yorum satırı içine gireceğinden dolayı artık o kod çalışmayacak ve ekranınıza hiç bir şey yazdırmaz hale gelecektir.

 

Eğer ki biz birden fazla satırı yorum etiketi içine almak istiyor ve her bir satıra tek tek iki tane yan yana slash işaretinden koymadan bir başına birde sonuna bir işaret koyarak çok satırlı yorum etiketini kullanılabiliriz. Bu sayede ise içinde yer alan kod parçacıkları yorum olarak gözükeceğinden dolayı ekrana hiç bir şey yazdırmayacak ve çalışamaz hale geleceklerdir.

 

<script>

document.write(5 + 6);

/* document.getElementById("demo").innerHTML = "Merhaba JavaScript";

window.alert(5 + 6); */

</script>

 

Yukarıda yer alan kod parçacığında ise JavaScript yorum satırını başlatmak için “/*” slah ve yıldız kullandık. Daha sonrasında ise çok satırlı yorum etiketini kapatmak istediğimiz yere “*/” yıldız daha sonrada slash koyarak bu iki etiket içinde kalan kısımları artık yorum satırına dönüştürmüş bulunuyoruz.

 

Yorum etiketleri genelde bir kodu yazıp o anda çalışmasını istemediğiniz zamanlarda yada o kodu yazdığınızı neden yazdığınızı, ne iş yaptığınızı belirtmek için kullanmak adına bire birdir. Bazende yazmış olduğunuz kodları başka bir kişiye yolladığınızda neyi nerede ne amaçla kullandığınızı anlatabilmek adına kullanılabilir. Fakat genelde kullanım amacı ise ileride dönüp baktığınızda kodunuza bunu neden böyle yaptığınızı yada buraya daha sonrasında eklemeniz gereken bir şeyin olup olmadığını sizlere hatırlatan, hiç bir zaman ekranda gözükmeyen ve sadece kaynak kodunuz da olan bir etikete bu yüzden ihtiyaç duymaktayız.


] }

Yorum yapın