Diğer dillerde olduğu şekilde JavaScript ile ‘de ekranda bir şeyler döndürmek yazdırmak istiyor isek bazı operatörlere ihtiyaç duymaktayız. JavaScript operatörler sayesinde biz oluşturacağımız değişkende yada her hangi bir şeyde artık bir işlem yapıp, işlemin sonucuna göre ekrana bir şeyler yazdırabiliriz.

 

Hemen hemen bildiğimiz gibi toplama, çıkarma gibi işlemleri yaptıracağımız aritmetik operatörler olduğu gibi farklı bir çok operatör çeşidimiz bulunmaktadır. İster JavaScript olsun isterse başka bir dil hemen hemen hepimiz artık bu operatörlere aşina olmak zorundayız.

 

 

JavaScript Operatörleri Nelerdir ?

Temel olarak isimlerini bilmesek bile kullanarak bir alışkanlık edineceğimiz operatörler konusuna ise buradan bir giriş yapalım. Zaten hiç kimse size şurada aritmetik, bilmem ne operatörünü kullan demeyecek. Sadece bizim başlıklar altında bize anlamasız gelen karakterlerin ne iş yaptığını bilmemiz gerekmektedir.

 • JavaScript Aritmetik Operatörler

  + Ekleme
  Çıkarma
  * Çarpma
  / Bölme
  % Mod Alma
  ++ Bir Arttırma
  Bir Eksiltme

 • JavaScript Atama Operatörleri

  = x = y x = y
  += x += y x = x + y
  -= x -= y x = x – y
  *= x *= y x = x * y
  /= x /= y x = x / y
  %= x %= y x = x % y

 • JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

  == Eşittir
  === eşit değer ve eşit tip
  != Eşit değildir
  !== eşit değer değil veya eşit değil
  > büyüktür
  < küçüktür
  >= Büyük eşittir
  <= Küçük eşittir
  ? koşul

 • JavaScript Mantıksal Operatörler

  && ve
  || yada
  ! Eşit değilse

 • JavaScript Typeof Operatörler

  typeof Bir değişkenin türünü döndürür
  instanceof Bir nesne bir nesne türünün bir örneği ise, true değerini döndürür

 

Yukarıda belirtildiği şekilde temel olarak JavaScript operatörleri bunlardır. Bundan sonrasında ki derslerimizde ve bundan önce yer alan derslerimizde ise atama ve aritmetik operatörlerin bazılarını kullandığımız gibi hiç bir şekilde operatörün başlığının ne olduğundan bahsetmemiştik. Bundan sonra ki derslerimizde ise diğer bir çok operatörleri kullanırken başlığının ne olduğunu değil ne iş yaptığını bilerek hareket edeceğiz.


Gökmen Efsun {efsungokmen}

Teknoloji dünyası sınırsız bir alandır. Bu alanda bilgi paylaştıkça çoğalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir