PHP Operatörleri

Hemen hemen bugüne bundan önce ki videolarda farkında olmasak bile bir çok PHP operatörlerini kullanmış bulunduk.  Temel olarak bir çok farklı işlerimizi yapmamızda yardımcı olan, değişken tanımlarken bile değişkene değer atarken atama operatörlerinden eşittir ifadesini kullanmış bulunduk.

 

Temel olarak 7 farklı PHP Operatörleri kategori şeklinde karşımıza gelmektedir. Bunların zaten diğer bir çok programlama dilinde kullanmış operatörleri ile hemen hemen bire bir aynıdır. Temel olarak kategori ismini bilmesek bile hangi karakterin ne iş yaptığını bilmemizde fayda vardır.

 

 

PHP Operatörleri Nelerdir ?

PHP operatörlerin bir göz atmak için sizler için oluşturmuş olduğum akardiyon menüden isimlerine tıklayarak menüler arasında gezinebilir ve hangi başlıkta ki operatörün içinde ki gibi ifadeler bulunduğuna bir göz atabilirsiniz.

 

[accordion] [accordion_content title=”PHP Aritmetik Operatörler” icon=”” active=”active”]

+Ekleme$x + $y
Çıkarma$x – $y
*Çarpma$x * $y
/Bölme$x / $y
%Modunu Alma$x % $y
**Üs Alma$x ** $y

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Atama Operatörleri” icon=”” active=”active”]

x = yx = ySolda ki, sağdaki ifadenin değerine ayarlanır
x += yx = x + yEkleyerek değer atama
x -= yx = x – yÇıkararak değer atama
x *= yx = x * yÇarparak Değer Atama
x /= yx = x / yBölerek değer atama
x %= yx = x % yModunu alarak değer atama

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Karşılaştırma Operatörleri” icon=”” active=”active”]

==Eşit$x == $y
===Özdeş$x === $y
!=Eşit değil$x != $y
<>Eşit değil$x <> $y
!==Aynı değil$x !== $y
>Büyüktür$x > $y
<Küçüktür$x < $y
>=Büyük eşittir$x >= $y
<=Küçük eşittir$x <= $y

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Arttırma Azaltma Operatörleri” icon=”” active=”active”]

++$xBir arttırılır
$x++Önce x değeri döner sonra x artar
–$xBir azartır
$x–Önce x değeri döner sonra x azalır

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Mantıksal Operatörler” icon=”” active=”active”]

and$x and $yX ve Y true olmak zorunda
or$x or $yX yada Y ‘nin birinin true olması yeterli
xor$x xor $y$x veya $y doğruysa sonuç doğru, her ikiside doğruysa sonuç yanlıştır
&&$x && $y$x ve $y her ikisi de doğruysa sonuç doğrudur.
||$x || $y$x veya $y doğruysa sonuç doğrudur.
!!$x$x doğru değilse sonuç doğrudur.

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP String Operatörleri” icon=”” active=”active”]

.birbirine bağlama$txt1 . $txt2Birbirine bağlar $txt1 , $txt2
.=Birleştirme$txt1 .= $txt2$txt2’yi $txt1’e ekler

[/accordion_content][accordion_content title=”PHP Array Operatörleri” icon=”” active=”active”]

+birleştirme$x + $y$x ve $y’nin birleşimi.
==Eşitlik$x == $y$x ve $y aynı anahtar/değer çiftlerine sahipse sonuç doğrudur.
===Aynılık$x === $y$x ve $y aynı anahtar/değer çiftlerine sahipse ve bunların sırası ve türleri aynıysa sonuç doğrudur.
!=Eşitsizlik$x != $y$x ve $y birbirine eşit değilse sonuç doğrudur.
<>Eşitsizlik$x <> $y$x ve $y birbirine eşit değilse sonuç doğrudur.
!==Farklılık$x !== $y$x ve $y aynı dizi değilse sonuç doğrudur

[/accordion_content] [/accordion]

 

Temel olarak yukarıda ki akardiyon menüden isimlerine bakarak PHP operatörlerini anlamaya kalktığımızda ise hemen hemen isminden ve bildiğimiz karakterlerin bir çoğunun zaten hepimiz ne işe yaradığını biliyoruz. Önemli olan ise bilmediklerimizi öğrenmek ve PHP ile bir şeyler yaparken yerinde kullanmak önemli olandır. Zaten belirtmiş olduğumuz şekilde bu operatörleri kategorize bir şekilde ezberlemek değilde hangi karakterin ne iş yaptığını bilmek daha mantıklı olacaktır.


] }

Yorum yapın