SQL As Komutu Kullanımı

SQL As komutu tabloya veya tablodaki sütuna geçici bir ad vermek için kullanılır. Bu komut genellikle sütun adlarını daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Oluşturacağımız bu takma isim ise yalnızca ve yalnızca sorgu süresi boyunca varlığını sürdürecektir.

 

Yani aslına bakarsanız bizler sorgu cümleciğin de as komutu kullanırsak kolonun ismi bizlere verdiğimiz isim gibi gözükecektir. Fakat bu sorgudan as komutunu kaldırırsak kolon bizim tabloyu dizayn ettiğimiz şekilde karşımıza gelecektir. Bizler sorgu süresi boyunca kolonun ismini değiştirsek bile tam olarak değiştirme işlemini yapmıyoruz. Bu komutu kullanmamızda ki amaç ise sorguladığımızda kullanıcıya daha okunabilir ve anlaşılabilir bir görüntü vermek adına olacaktır.

 

 

SQL As Kullanımı

Öncelikle bizler normal bir sorgulama işlemi yaptığımızda tablomuzu dizayn ettiğimizde ki kolon adı ne ise karşımıza o geliyordu. Örneğin :

 

select isim from ilktablo

 

Yukarıda ki sorgu cümlesinde bizlerin karşısına isim kolonunu seçerek ilk tablo tablosunda yer alan sonuçlar karşımıza gelecekti. Bazen bazı durumlarda kolon adlarında alttan tire, yada bazı kısaltmalar kullanabiliriz. Böyle bir durumda tablo kolon adımız kullanıcıya böyle sunmak mantıksız ve anlamsız olacaktır. Bizde bu kolonlara birer takma ad vererek kullanıcıya daha anlamlı bir sonuç çıkarabiliriz.

 

select isim as ad from ilktablo

 

Şimdi ise artık yukarıda ki sorgulama cümlesinin yapacağı iş isim kolonunu seçerek ilk tablo tablosunda ki sonuçları karşımıza getirecektir. Yukarıda ki örnekten farkı ise bu sefer kolonun ismi isim olarak değil “ad” olarak gözükecektir.

 

select isim as [İsim Soyisim] from ilktablo

 

Bu sefer ise artık bizler sadece bir kelime değil birden fazla kelime ile takma bir isim koymak istiyor isek yaptığı iş bakımından aynı olan isim kolonunu seçip karşımıza ilk tablo tablosunda ki sonuçları getirmesine rağmen bu sefer ise bizlere bu kolonun ismini “İsim Soyisim” olarak gösterecektir. Eğer birden fazla kelime kullanacak iseniz köşeli parantezler içine almanız önemle rica olunur. Aksi taktirde yazmış olduğunuz sorgu cümlesi çalışmayacaktır.

 

select isim as ad, soyad as soyisim from ilktablo

 

Bizler sadece bir kolona değil birden fazla kolona sorgu süresi boyunca bir takma isim takabiliriz. Bunun için ise görmüş olduğunuz şekille virgülle ayırma işlemini yaparak isim kolonuna ad, soyad kolonuna ise soyisim takma ismini takmış bulunuyoruz.


] }

Yorum yapın