SQL Min ve Max Komutu Kullanımı

SQL sayesinde yöneteceğimiz veritabanı için temel olarak yapacaklarımız veri girişi sağlamak, bu veri girişini sağlar iken de düzgün tablolama işlemini gerçekleştirmektir. Gireceğimiz bu verileri en hızlı şekilde en doğru sonuç ile de kullanıcı karşısına çıkarabilmek adına doğru sorgu komutlarını kullanmalıyız.

 

Bu yüzden bir veriye ulaşabilmek adına birden fazla farklı şekilde sorgu cümlesi ile aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Önemli olan aynı sonuca ulaşmak olduğu gibi bunu en bilinen ve en basit yoldan yaparak hız kazanmanızdır.

 

 

SQL Min Komutu

SQL min kullanımının temel amacına baktığımız zaman aradığımız verinin en küçük değeri olacak şekilde sıralanmasını, karşımıza getiren bir komuttur. Bu komutun söz dizimi ise :

 

select min(id) from ilktablo

 

Yukarıda yer alan kısımda tablomuzdan id ‘si en küçük olan numarayı getirmesini sağlamış bulunduk. Fakat biz bunu sadece bir sayısal karakter olarak düşünmemeliyiz. Eğer id yerine başka bir kolon adı yazsaydık ve bu kolon içinde string ifadeler barındırıyor olacağı için bizlere bu sefer harf yönünden sıralama yapacaktı. Minimum değeri istediğimiz için ise ilk harf, ikinci harf şeklinde bakıp bize alfabetik sıraya göre en başta olan kelimeyi getiriyor olacaktı.

 

 

SQL Max Komutu

SQL ile bu sefer eğer en büyük değeri, ifadeyi biz karşımıza getirmek istiyorsak SQL Max komutu kullanımı sayesinde tabloda yer alan verilerin en büyük sayısal ifadeye yada alfabetik sıraya sahip olanını karşımıza getirecektir. Söz dizimi bakımından göz attığımız zaman ise :

 

select max(id) from ilktablo

 

Yukarıda yer alan kısımda tablomuzdan id ‘si en büyük olan numarayı getirmesini sağlamış bulunduk. Fakat biz bunu sadece bir sayısal karakter olarak düşünmemeliyiz. Eğer id yerine başka bir kolon adı yazsaydık ve bu kolon içinde string ifadeler barındırıyor olacağı için bizlere bu sefer harf yönünden sıralama yapacaktı. Maximum değeri istediğimiz için ise ilk harf, ikinci harf şeklinde bakıp bize alfabetik sıraya göre en sonda olan kelimeyi getiriyor olacaktı.


] }

Yorum yapın