SQL Select Top Komutu Kullanımı

SQL ‘de genel olarak tablolara veri girilmesini sağladıktan sonrasında amacımız girdiğimiz verileri görüntüleme ve diğer tablolar ile bir ilişkiye sokmaktadır. Biz genel olarak olarak tablolara girilen verileri Select cümleciği ile çağırmaktayız.

 

SQL Select Top komutu ise bizlere istediğimiz kadar sonucu, sayı olarak ifade ediyorum yazıp getirmemizi sağlamaktadır. Bu sayede örnek olarak a tablosundan b kolonundan şunları şu olan kişilerden üçünü getir dediğimizde bizlere sırası ile o yazmış olduğumuz sayı kadar kişiyi karşımıza getirmektedir.

 

 

SQL Select Top Kullanımı

Temel olarak verileri çağırmak için kullandığımız select cümlesinden bir farkı olmayan select top komutunun kullanımı ise bir hayli kolaydır. Temel olarak kullanmış olduğumuz select cümlesinde nasıl ki where komutu ile bazı koşullar belirtebiliyor isek “select top” komutu sayesinde de bazı koşullar belirtebilmek mümkün ve select komutu ile yaptığımız işlemlerin hepsini yapabilmemiz mümkündür.

 

Select TOP 5 * from ilktablo

 

Yukarıda yer alan kısımda ilktablo isimli tablodan ilk beş kişiyi seçerek bizlere getirmesini sağlayacaktır. Bu sayede sql veritabanı dilinde select top kullanımının söz dizimini de öğrenmiş bulunuyoruz. Artık belirli bir tablodan belirli bir kolonda yer alan veriye uyanlardan kaç kişi getirmesini istersek bu komutun sonuna where ile bir koşul eklememiz gerekecektir.

 

Select TOP 5 * from ilktablo where sehir='İstanbul'

 

Yukarıda yer alan komut cümlesinde ise artık İstanbul şehrinde yaşayan kişilerden ilk beşini getirmesini sağlamış bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde select cümlesinden pek bir farkı olmayıp sadece bizim belirteceğimiz kadar sayıda veri getirmesini sağlayan bir sql komutu olarak sorgu yaparken işimize hız katacaktır.

 

Select TOP 50 percent * from ilktablo

 

Yukarıda yer alan komut cümlesinde ise biz tablomuzda yer alan verilerin yarısının gelmesini sağlıyoruz. “Percent” kelimesini ekleyerek artık getirmesini istediğimiz veri sayısını yüzdelik olarak belirtmiş bulunuyoruz.

 

Bu sayede artık pek bilmesek bile olabileceği fakat aklımızın bir köşesinde kalması gerektiği bir komutu öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun bilip ama kullanmasak bile gün geldiğinde sorguyu daha kolay gerçekleştirmek adına işimize yarayabilecek bir komut olduğunu unutmamak gerekir.


] }

Yorum yapın