Veritabanı Nedir ?

Genel olarak başka ülkelerde Database kelimesiyle tabir edilen ama bizim dilimizdeki karşılığı Veri Tabanı olan bir kelimedir. Veritabanı; birbirleriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir kullanım amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler topluluğudur.

 

 

Veritabanı Ne İşe Yarar

 

 • Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten kazanç sağlar.
 • Bellek alanı israfını önler.
 • Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmanızı sağlar.
 • Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

 

 

Veritabanı Türleri

 

-Düz dosya veri tabanı

Bu tür veritabanın da tüm veri tabanı tek bir tabloya sığdırılır. Bu birkaç kayıtta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıtta tekrarlanacağı anlamına gelmektedir. Microsoft Office Excel ‘de kullanılır.

 

-İlişkisel veritabanı

Düz dosya veritabanından farklı olarak İlişkisel veritabanında bir çok dosya oluşturulur. Tabloları bir birleriyle ilişkilendirebilirsiniz. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve işlemlerimizi kolaylaştırır.

 

 

Günümüzde Çok Kullanılan : İlişkisel Veri Tabanı

 

İlişkisel veri tabanının önemli ve düz dosya veri tabanı ‘ndan ayıran özelliği olan tabloların birbiriyle ilişkilendirilmiş olması sayesinde çok fazla veriyi az bir alanda ve daha fazla kontrol edilebilir olarak saklamamızı sağlar. Bu özelliğinin yanında birden fazla kullanıcıya hitap etmektedir. Bu kullanıcıların her birinin belli hakları belirlenebilir. Bu haklar artırılabilir veya azaltılabilir. Örneğin, belirli verilere bazı kullanıcılara erişme izni verilir iken bazı kullanıcılar erişme izni verilmeyebilir. Bu haklar, veri tabanı yöneticisi tarafından belirlenir. Programcı tarafından yazılan program arayüzleri sayesinde veri tabanı yönetim sistemleri kullanılır.

 

 

Kullanılan Veri Tabanı Sistemleri

 

 • MySQL
 • MsSQL
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • Sybase
 • Berkeley
 • Firebird
 • Ms access

 

 

Veri Tabanında Kullanılan Diller

 

 • Sql
 • Pl/Sql
 • Oql

 

 

Veri Tabanı Bileşenleri

 

 • Tablolar
 • Sorgular
 • Formlar

] }

Yorum yapın